33eur.sk

Overenie spoločnosti

Overenie spoločnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 65) písm. d).

Zadajte IČO overovanej spoločnosti, u ktorej chcete zistiť, či má nárok na správny poplatok 33,00 € za zápis prvého držiteľa motorového vozidla.

zostáva ešte 8 znakov

Dátum poslednej aktualizácie záznamov: Nie je